HOME NVP ANALÝZA SLUŽBY SOFTWARE HARDWARE e-shop KONTAKTY

SLUŽBY
Nabízíme komplexní služby v oblasti IT pro menší a střední firmy. Naším cílem je zbavit vaši firmu starostí
o údržbu a rozvoj v oblasti IT a uvolnit vám čas a kapacity pro vaše podnikání.
Oblast poskytovaných služeb je široká i díky množství spolupracujících firem. V oblasti poskytování služeb IT charakteru preferujeme smluvní vztahy. Každá z námi nabízených služeb a řešení poskytnuta zákazníkům je založena na analýze zákaznických požadavků a problémů a maximální úrovni komunikace se zákazníkem. Cílem je optimální řešení a tím spokojený zákazník.
Nabízené služby rozdělit do následujících oblastí:
Outsourcing IT
Tato vrcholová a komplexní služba v sobě zahrnuje několik dále uvedených samostaných nabídek. Zbavíme vás starostí o rozvoj a údržbu IT technologií.
V rámci této služby vám můžeme nabídnout:
 • dodávku a správu pracovních stanic a jejich periferií včetně vzdálené zprávy
 • dodávku a správu serverů včetně vzdálené správy
 • řešení problematiky zálohování dat
 • správu tiskových systémů, tiskáren, skenerů - kopírek
 • dodávku a implementaci široké oblasti software
 • dodávku a správu počítačové sítě - od kabelů a zásuvek pod switch a routery
 • připojení k internetu
 • problematiku bezpečnosti - antivirová problematika, nastavení FW
 • zápůjčky obvyklé techniky při řešení akutních havarijních stavů
 • dodávku spotřebního a kancelářského materiálu
 • kurzy - školení uživatelů
 • jako samozřejmost telefonickou a mailovou podporu

Profylaxe v oblasti HW
Profylaxe hardware je základním předpokladem pro nerušený provoz a pokrytí požadavků Vaší firmy na výpočetní techniku. Málokdo totiž při denní rutinní práci sleduje stav hardware a jako uživatelé si příliš neuvědomujeme, co se skrývá pod kryty periferií a ve skříních vašich počítačů. Nabízíme zavedení "rodných listů" IT techniky jako zdroj informací o "životě" zařízení.
Servisní zásah při pravidelné a plánované profylaktické kontrole pak spočívá především ve zjištění aktuálního stavu hardware pomocí informací od uživatelů (hlučnost, teplota, nestandardní chování) a použitím standardních testovacích a kontrolních procedur.
V zásadě je třeba při plánování profylaxe HW brát do úvahy prostředí, ve kterém se hardware provozuje. Podle zkušeností je jeden rok i pro relativně čisté kancelářské prostředí hraniční dobou. Hardware pracující ve výrobních nebo skadovacích provozech je nutné kontrolovat minimálně jednou za čtvrt roku.
 • kompletní fyzické vyčištění zařízení
 • specifické kontroly základních dílů
 • kontrola zdroje
 • kontrola základní desky
 • kontrola disků
 • kontrola dalších specifických zařízení
Výsledkem kontroly je servisní protokol jednotlivých zařízení a v případě nutnosti návrhy dalšího řešení

Profylaxe v oblasti SW
Profylaxe software je dalším předpokladem pro nerušený provoz a pokrtí požadavků Vaší firmy na bezporuchovou funkcionalitu operačních systémů a programů.
Optimální fungování počítače znamená mít nejen spolehlivý a optimálně navržený hardware, ale také správně nastaven a konfigurován operační systém. Znamená to mít systém, ve kterém jsou nainstalovány všechny části zaručující aktuálnost operačního systému a současně nainstalovány a nakonfigurovány další systémy zaručující jeho maximální zabezpečení.
Stejně je třeba přistupovat ke všem dalším instalovaným programům. Měly by být správně a účelně nakonfigurovány s ohledem na potřeby pracovníků a optimální využití výkonu PC, měly by být sledovány jejich poslední verze - aktualizace.
SW profylaxe pak v sobě zahrnuje:
 • kontrolu a nastavení BIOS, na nastavení BIOSu stojí a padá výkon počítače, jednotlivá nastavení mohou být pro laika nesrozumitelná, proto by tato činnost měla být svěřena odborníkům
 • optimalizovanou instalaci a konfiguraci operačního systému s ohledem na požadavky obsluhy a požadavky na výkon PC, mnohá nastavení nebo konfigurace služeb operačního systému by měla být provedena především s ohledem na požadavky kladené na provoz PC a maximální využití jeho výkonu
 • kontrolu a optimalizaci již instalovaných programů, zvažte, zda instalovaný program skutečně potřebujete, každý nainstalovaný - i nepoužívaný program má vliv na stav operačního systému a funkci počítače
 • instalace, kontrola a optimalizace antivirové ochrany
 • instalace, kontrola a optimalizace dalších prostředků ochrany proti nežádoucímu SW, spyware, malware, nastavení FireWall
 • instalace, kontrola a optimalizace driverů
 • specifické kontroly závisející od kontrolovaného operačního systému
 • kontrolu nastavení defragmentace disků
 • kontrolu a vyčištění datových registrů